Ποιότητα

Διασφάλιση απόδοσης τελικού εικαστικού με σύχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Συνεχής έλεγχος ποιότητας παραγόμενου προιόντως.

Εξασφάλιση πιστής απόδοσης αποχρώσεων σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα εκτυπώσεων (FOGRA 39) για αναλογικό και ψηφιακό εξοπλισμό εκτύπωσης.

Τακτικός έλεγχος και διακρίβωση όλου του εξοπλισμού ελέγχου ποιότητας, και τήρηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει το ISO 9001:2015.

Τήρηση ενημερωμένων βιβλιοθηκών αποχρώσεων (PANTONE).

Με υψηλά στάνταρ στον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας είμαστε κοντά σας για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη στον τομέα της εκτύπωσης…

Μετάβαση στο περιεχόμενο